Test NIFTY a Test HARMONY - podobieństwa i różnice

Test NIFTY oraz Test HARMONY to badania prenatalne - badania płodu przeprowadzane w okresie rozwoju wewnątrzmacicznego. Zadaniem badań prenatalnych jest wykrycie chorób wrodzonych i genetycznych takich jak zespół Downa, wady cewy nerwowej, nieprawidłowości chromosomów.

test-nifty-test-harmony.jpg

Ocena: 4/5 (0 opinii)

Przesiewowe badania prenatalne NIFTY i HARMONY są do siebie bardzo podobne, dlatego przyszłe mamy często zastanawiają się, który test wybrać. Oba badania charakteryzują się dużym bezpieczeństwem i dokładnością w wykrywaniu ryzyka wystąpienia wad genetycznych płodu. Różnica między testem NIFTY a HARMONY tkwi przede wszystkim w metodzie badania i zakresie wykrywanych nieprawidłowości.

W jakim celu wykonywane są badania prenatalne?

 • Kontrola stanu płodu oraz przebiegu ciąży w celu podjęcia ewentualnego leczenia
 • Wykrycie niektórych nieprawidłowości pozwala na przeprowadzenie operacji na płodzie jeszcze w trakcie ciąży, bądź przygotowania się do niej zaraz po porodzie
 • Aby ostrzec i "przygotować" przyszłych rodziców do wychowywania dziecka z wadą genetyczną
 • Badania umożliwiają rodzicom poznanie płci dziecka wcześniej niż podczas rutynowych badań

Test NIFTY - co to jest?

Test NIFTY należy do grupy nieinwazyjnych testów prenatalnych. Wykrywa przede wszystkim ryzyko rozwoju popularnych u dzieci trisomii odpowiedzialnych za zespół Downa, zespół Edwardsa i zespół Patau, oraz zespoły mikrodelecyjne.

Test NIFTY z dużą dokładnością ocenia ryzyko chorób u dziecka, które wynikają z nieprawidłowej ilości materiału genetycznego. Z krwi przyszłej matki można wyizolować DNA rozwijającego się dziecka i poddać analizie pod kątem różnych chorób, jak również precyzyjnie określić płeć dziecka.

Test NIFTY - na czym polega?

Test NIFTY jest niezwykle skuteczny, ponieważ w okolicy 4 tygodnia ciąży w krwi matki zaczyna być obecne DNA dziecka. Badanie NIFTY jest wykonywane przy użyciu technologii sekwencjonowania nowej generacji a materiałem jest krew żylna matki.

Wskazania i przeciwwskazania do przeprowadzenia testu NIFTY

Wskazanie to konkretne czynniki ryzyka, jak na przykład starszy wiek pacjentki lub nieprawidłowy wynik wcześniejszych badań przesiewowych. Przeciwwskazania to m.in.: przeszczep narządu lub szpiku kostnego, transfuzja krwi.

Czym jest test Harmony?

Prenatalny test HARMONY to nieinwazyjne badanie oceniające ryzyko wystąpienia zaburzeń chromosomalnych, takich jak zespół Downa, zespół Klinefeltera, zespół Turnera; opcjonalnie umożliwia również określenie płci dziecka i zbadanie zaburzeń chromosomów płci (X,Y).

Kiedy wykonać badanie HARMONY?

 • Gdy wiek matki jest wyższy niż 35 lat - wraz z wiekiem wzrasta prawdopodobieństwo występowania wad genetycznych u płodu
 • Do ciąży doszło po zapłodnieniu in vitro - test HARMONY można wykonywać w przypadku pojedynczych ciąż z zapłodnienia in vitro bez względu na zastosowaną metodę.
 • Istnieją przeciwwskazania do inwazyjnej diagnostyki prenatalnej - np. zwiększone ryzyko poronienia, zakażenie wirusem (np. HIV, HBV)
 • Z poprzedniej ciąży urodziło się dziecko z wadą genetyczną
 • W materiale genetycznym rodzica obecna jest zrównoważona translokacja robertsonowska - może prowadzić do trisomii 13 bądź 21 u dziecka, a u rodzica nie ujawniać się fenotypowo
 • Wyniki USG płodu są nieprawidłowe

Test NIFTY a test Harmony - technologia badania

Podstawową, zauważalną różnicą między testami jest technologia, w jakiej wykonywane jest badanie. Test NIFTY używa technologii MPS (masywne równoległe sekwencjonowanie) - analizowane jest całe DNA płodu, natomiast w przypadku badania HARMONY wykorzystywana jest analiza celowana, co oznacza, że badaniu są poddawane tylko wybrane chromosomy płodu.

Który test wybrać w przypadku ciąży mnogiej?

Test prenatalny HARMONY nie nadaje się dla pacjentek w ciąży mnogiej, z liczbą zarodków większą niż 2 – ciąża trojacza i o wyższej krotności płodów, gdyż może dawać fałszywe rezultaty, np. wykazywać wysokie ryzyko wad genetycznych, co niekoniecznie musi mieć odzwierciedlenie w innych badaniach i stanie faktycznym.
Test NIFTY zalecany jest pacjentkom które spodziewają się mnogiej ciąży.

Podstawowe różnice między testem NIFTY a HARMONY

Podsumowując, test NIFTY ma przewagę nad testem HARMONY, ponieważ:

 • bada on więcej czynników i dostarczy Ci więcej informacji na temat stanu zdrowia Twojego dziecka;
 • czas oczekiwania na wyniki jest nieznacznie krótszy (na wyniki badania NIFTY trzeba czekać do 9 dni roboczych natomiast na wyniki testu HARMONY, do 14 dni);
 • W przypadku badania NIFTY badane jest całe dna, w teście HARMONY, tylko wybrane chromosomy.

Opublikowane na Sprawdzgeny.pl. Data publikacji:

Dalsza pomoc i informacje

Znajdź najlepsze laboratorium
Znajdź laboratorium

Poradnik

Poznaj sekrety urody

Zobacz wszystkie