Rak nerki – rzadki i niebezpieczny

Przyczyny choroby

Na rozwój raka nerki mają wpływ czynniki środowiskowe, hormonalne i genetyczne. Prawdopodobieństwo zachorowania wzrasta wraz z wiekiem, najczęściej dotyczy mężczyzn po 60. roku życia. Ryzyko wystąpienia raka nerki u kobiet zwiększa się, jeśli kobieta zmaga się z otyłością i jednocześnie nadciśnieniem tętniczym. Wśród czynników środowiskowych mogących prowadzić do raka nerki wymienia się:

Genetyczne uwarunkowania nowotworu

Nowotwór nerki uwarunkowany genetycznie występuje stosunkowo rzadko, stanowi ok. 5% wszystkich przypadków zachorowań. Charakteryzuje się występowaniem choroby obustronnie, to znaczy na obu nerkach jednocześnie (w innych sytuacjach rak dotyczy pojedynczego narządu), wieloogniskowo i atakuje pacjentów w znacznie młodszym wieku. Predyspozycje do zachorowania na dziedziczonego raka nerki mają osoby z:

Objawy raka nerki

Nowotwór nerki rozwija się długo i przeważnie nie daje żadnych objawów. Pierwsze symptomy pojawiają się w zaawansowanym stadium choroby co znacznie utrudnia całkowite wyleczenie. Dlatego osoby o podwyższonym ryzyku zachorowania powinny przeprowadzać badania, które pomogą wyryć rozwój nowotworu przed pojawieniem się objawów. Dolegliwości sugerujące raka nerki to przede wszystkim:

U znacznej części chorych można zaobserwować również:

Diagnostyka choroby

Podejrzenie rozwoju nowotworu nerki wymaga przeprowadzenia szeregu badań, które pozwolą potwierdzić hipotezę. Dzięki rozwojowi badań obrazowych coraz częściej udaje się rozpoznać raka nerki we wczesnym stadium, ponadto pomagają one w ocenie wielkości guza i podjęciu decyzji o metodzie leczenia. Do bada obrazowych należą;

Oprócz diagnostyki obrazowej zlecane są dodatkowe badania takie jak:

Po potwierdzeniu podejrzeń o raku nerki i zlokalizowaniu guza konieczna jest również ocena wydolności drugiej, wolnej od nowotworu, nerki. Jest to kluczowe podczas planowania terapii.

Leczenie nowotworu nerki

W przypadku wykrycia zmian nowotworowych na nerce konieczne jest podjęcie natychmiastowego leczenia. Wczesne wykrycie choroby daje większe szanse na pokonanie jej. Leczenie przeważnie polega na interwencji chirurgicznej i wykonaniu nefrektomii, czyli usunięciu całej nerki. W zależności od wielkości guza i sprawności drugiego narządu istnieje możliwość wycięcia tylko fragmentu nerki. W przypadku niskiego stadium zaawansowania nowotworu zabieg można przeprowadzić metodą laparoskopową.
Przez wzgląd na niską skuteczność w przypadku raka nerki nie stosuje się radioterapii ani chemioterapii.