Poradnia Genetyczna Szpitala Uniwersyteckiego, Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej

Bydgoszcz

Informacje ogólne o Poradnia Genetyczna Szpitala Uniwersyteckiego, Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej

Laboratorium Genetyczne Katedry i Zakładu Genetyki Klinicznej wykonuje następujące badania:

  • Badania prenatalne (analiza kariotypu płodu z płynu owodniowego, krwi pępowinowej)
  • Określanie płci na podstawie analizy komórek trofoblastu
  • Badanie kariotypu konstytucyjnego dzieci z wadami i zespołami genetycznymi
  • Badanie kariotypu konstytucyjnego par z niepowodzeniem prokreacji
  • Test łamliwości chromosomów (test z mitomycyną) w zespołach niestabilności chromosomowej
  • Badanie mutacji genów wrodzonej podatności na nowotwory (m.in. BRCA1, BRCA2)
  • Badania molekularne we wrodzonych zaburzeniach tkanki łącznej (zespół Marfana, zespół Ehlersa-Danlosa)
  • Badania cytogenetyczne, cytogenetyczno-molekularne (FISH) w nowotworach układu krwiotwórczego i guzach litych (neuroblastoma)
  • Badania molekularne (RT-PCR, RQ-PCR, nested-PCR, ASO-PCR, sekwencjonowanie) w nowotworach układu krwiotwórczego
  • Inne (trombofilia, zespół Li Fraumeni)

Dla bezpieczeństwa i wygody pacjentów

Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej

Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej istnieje od 1997 roku, od samego początku pod kierownictwem Profesor Olgi Haus. Początkowa grupa badawcza, licząca wówczas zaledwie 4 osoby, rozrosła się znacznie i stanowi obecnie cały sztab ludzi prowadzących badania w wielu dziedzinach genetyki.

Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej Collegium Medicum UMK jest obecnie najbardziej wszechstronnym i najlepszym ośrodkiem zajmującym się badaniami genetycznymi w regionie. W trosce o utrzymanie tej pozycji, pracownicy regularnie uczestniczą czynnie w zjazdach i konferencjach, co pozwala na utrzymanie potencjału naukowego. Ponadto zdobywają tytuły naukowe i stopnie zawodowe (specjalisty genetyki klinicznej, diagnosty laboratoryjnego, specjalisty laboratoryjnej genetyki medycznej. Obecnie dwie osoby mają otwarte przewody doktorskie.

Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej, wymieniając się swoją wiedzą i doświadczeniem, współpracuje z wieloma ośrodkami genetycznymi, onkologicznymi i hematologicznymi w Polsce i za granicą, co czyni ją multidyscyplinarnym ośrodkiem Collegium Medicum w Bydgoszczy, otwartym

Najczęściej szukane badania

Znajdź najlepsze laboratorium
Znajdź laboratorium