Poradnia Genetyczna, NZOZ „GENOS”

Łódź

Informacje ogólne o Poradnia Genetyczna, NZOZ „GENOS”

P.P.H.U. GENOS jest spółką cywilną od listopada 2000r. Firma posiada trzy działy organizacyjne: Laboratorium Genetyki Medycznej, Poradnię Genetyki Klinicznej oraz Biuro Handlowe. Poradnia Genetyki Klinicznej (NZOZ GENOS) jest zarejestrowana w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim i wpisana do rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w księdze rejestrowej nr 10-00631). Laboratoria oraz Poradnie od 01.01.2004r. realizują program zdrowotny w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Dla bezpieczeństwa i wygody pacjentów

Lekarze poradni NZOZ Genos udzielają specjalistycznych porad m. in. z zakresu poradnictwa genetycznego w tym diagnostyki prenatalnej, niepowodzeń rozrodu, niepłodności małżeńskiej, prowadzenia ciąży wysokiego ryzyka oraz dziedzicznej predyspozycji do choroby nowotworowej. Wizyta w naszych poradniach stanowi okazję do zadania szczegółowych pytań dotyczących potencjalnych możliwości i przyczyn pojawienia się choroby. Lekarz przekaże pacjentowi wiedzę dotyczącą sposobu dziedziczenia, ryzyka pojawienia się kolejnego dziecka z chorobą, możliwości pojawienia się choroby u potomstwa innych członków rodziny, a także informacje dotyczące znaczenia wykrytych mutacji dla funkcjonowania organizmu, przebiegu choroby i możliwości terapeutycznych. Udzielamy także porad z zakresu profilaktyki oraz wczesnej diagnostyki wybranych chorób nowotworowych.

Poradnie specjalistyczne NZOZ GENOS realizują kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie ginekologii i położnictwa oraz genetyki klinicznej.

Kontrakt obejmuje większość badań wykonywanych w Laboratorium.

Osiągnięcia i certyfikaty Poradnia Genetyczna, NZOZ „GENOS” - Łódź

Laboratorium Genetyki Medycznej GENOS:

  • Widnieje w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej (księga rejestrowa nr 10-00631),
  • jest wpisane do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych od dnia 05.12.2011 (nr identyfikacyjny: 1806).
  • Laboratorium Genetyki Medycznej GENOS uzyskało 4.11.2008r., certyfikat rejestracji, systemu zarządzania jakością – ISO 9001:2008 (certyfikat nr fs 5431954)
  • W roku 2017, ISO 9001:2015 (nr fs 543194) w zakresie: realizacji badań diagnostycznych z zakresu genetyki klinicznej.
  • Prowadzony jest wewnętrzny system zarządzania jakością, realizowany przez przeszkolonych w tym zakresie pracowników (potw. Certyfikatami).
  • NZOZ GENOS jest członkiem Polskiej Platformy Technologicznej Innowacyjnej Medycyny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
  • Laboratorium prowadzi prace naukowo - badawcze i wdrożeniowe finansowane ze środków własnych oraz Unii Europejskiej.

Najczęściej szukane badania

Znajdź najlepsze laboratorium
Znajdź laboratorium