Poradnia Genetyczna, NZOZ Centrum Genetyki Medycznej GENESIS

Poznań

Informacje ogólne o Poradnia Genetyczna, NZOZ Centrum Genetyki Medycznej GENESIS

Centrum Genetyki Medycznej GENESIS jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej utworzonym w 1999 roku. Specjalizuje się w diagnostyce chorób genetycznych, wad wrodzonych, niepowodzeń rozrodu i poradnictwie genetycznym.

Dla bezpieczeństwa i wygody pacjentów

Dlaczego wizyta w Poradni Genetyczne jest tak ważna?

Kolejne odkrycia naukowe w medycynie , a zwłaszcza w genetyce, pokazują, że wiele chorób zarówno u dzieci, jak i dorosłych ma podłoże genetyczne. Wczesne rozpoznanie choroby pozwala na dopasowanie odpowiedniej opieki medycznej oraz profilaktyki i zapobieżenie wielu skutkom choroby. W przypadku wielu chorób genetycznych istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia choroby u innych członków rodziny. Konsultacje genetyczne i diagnostyka genetyczna pozwalają na wyjaśnienie następujących problemów:

 • Czy dana choroba lub obserwowana patologia jest uwarunkowana genetycznie?
 • Jak doszło do jej powstania?
 • Czy istnieje podwyższone ryzyko urodzenia dziecka z chorobą genetyczną?
 • Czy istnieje możliwość zmniejszenia tego ryzyka lub złagodzenia skutków choroby?
 • Czy istnieje podwyższone ryzyko zachorowania na częste choroby wieku dorosłego

Wizyta w poradni genetycznej może mieć także na celu określenie, czy istnieje podwyższone ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy lub chorobę uwarunkowaną wieloczynnikowo (o znaczącym udziale czynników genetycznych).

Celem konsultacji w zakresie onkologicznego poradnictwa genetycznego jest przede wszystkim:

 • ustalenie czy obecnie zdrowa osoba jest obciążona wysokim ryzykiem zachorowania na nowotwory złośliwe uwarunkowane dziedzicznie i czy w związku z tym, potrzebne są specjalnie dobrane badania kontrolne, aby to ryzyko
  zminimalizować
 • ustalenie czy osoby, które zachorowały na nowotwór, dotknięte są jego postacią dziedzicznie uwarunkowaną i czy w związku z tym, istnieją dodatkowe zalecenia dotyczące sposobu leczenia i opieki po leczeniu.
 • ustalenie czy krewni osób chorujących na nowotwory złośliwe są w grupie podwyższonego ryzyka (też mogą zachorować) .

Informacja uzyskana w Poradni Genetycznej ułatwia rodzinie podejmowanie dalszych życiowych decyzji, w tym dotyczących planowania dzieci. Do Poradni Genetycznej powinni przyjść oboje rodzice (partnerzy) i przedstawić swój problem. Lekarz genetyk zapozna się z sytuacją, zleci odpowiednie badania diagnostyczne i udzieli odpowiedzi na pytania.

Osiągnięcia i certyfikaty Poradnia Genetyczna, NZOZ Centrum Genetyki Medycznej GENESIS - Poznań

 • Certyfikat EQAgen
 • Certyfikat Najwyższa Jakość w Medycynie
 • Certyfikat EMQN
 • PN-EN ISO 9001:2009
 • ISO 9001:2008
 • ISO 9001:2008
 • DNV Business Assurance - Certyfikat Systemu Zarządzania
 • Wyróżnienie w prestiżowym konkursie „Perły Medycyny” dla NZOZ Centrum Genetyki Medycznej
 • Człowiek - najlepsza inwestycja
 • Certyfikat labquality 2011
 • Europejski Certyfikat Badania Mukowiscydozy
 • Wpis na listę KIDL
 • Certyfikat PTGC
 • Certyfikat EMQN
 • Certyfikat ISO 9001:2008
 • Certyfikat PTGC Cytogenetyka Klasyczna
 • Certyfikat PTGC Mikromacierze
 • Certyfikat PTGC Techniki Molekularne
 • Certyfikat QCMD External Quality Assessment HPV

Najczęściej szukane badania

Znajdź najlepsze laboratorium
Znajdź laboratorium