Poradnia Genetyczna Fundacji Akademii Medycznej, Katedra Genetyki AM

Wrocław

Dla bezpieczeństwa i wygody pacjentów

Poradnia Genetyczna przyjmuje

 • Bezpłatnie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) osoby ubezpieczone i posiadające właściwe skierowanie wystawione przez lekarza mającego umowę z NFZ,
 • Odpłatnie osoby nieubezpieczone, bez skierowania lub kierowane przez lekarzy nie posiadających umowy z NFZ. Badania odpłatne Poradnia Genetyczna wykonuje także na zlecenie Szpitali i innych jednostek ochrony zdrowia.

Do poradni należy się zgłosić z:

 1. Kompletem dokumentacji medycznej dotyczącej pacjenta oraz jego rodziny. Ważne jest wcześniejsze przygotowanie się pacjenta do porady i zebranie jak najszerszej informacji o chorobach wśród członków rodziny. Lekarz genetyk będzie pytał nie tylko o krewnych I stopnia (rodzice, dzieci, rodzeństwo) ale także o krewnych dalszego stopnia do 3 pokoleń wstecz (dziadkowie, rodzeństwo dziadków, ich dzieci, wnukowie itp.).
 2. Ważnym skierowaniem od każdego lekarza POZ lub specjalisty, który ma aktualną umowę z NFZ (w przypadku braku skierowania porada jest płatna).
 3. Aktualnym dowodem ubezpieczenia zdrowotnego:
 • legitymacja ubezpieczeniowa pracownika,
 • legitymacja ubezpieczeniowa dla członków rodziny pracownika,
 • legitymacja ubezpieczeniowa osoby prowadzącej działalność gospodarczą,
 • legitymacja ubezpieczeniowa osoby wykonującej działalność twórczą lub artystyczną, wykonującej pracę na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło,
 • legitymacja emeryta lub rencisty z ostatnim odcinkiem emerytury lub renty,
 • zaświadczenie z Urzędu Pracy informujące o opłaceniu składki ubezpieczeniowej przez Urząd,
 • zaświadczenie o opłaceniu składek ZUS lub KRUS. 

W czasie pierwszej porady poza zebraniem wywiadu i badaniem pacjenta najczęściej jest pobierana krew na badanie genetyczne. Pacjent nie musi być na czczo.

Po zakończeniu badań pacjent otrzymuje kartę porady specjalistycznej, zawierającą wynik wraz z poradą genetyczną.

W zależności od rodzaju badania czas oczekiwania na wynik i poradę genetyczną wynosi

 • badanie cytogenetyczne minimum 3 tygodnie
 • badanie molekularne minimum 5 tygodni

Kiedy na pewno należy zgłosić się na poradę genetyczną?

 • w przypadku opóźnienia rozwoju ruchowego dziecka (zbyt niskie lub wzmożone napięcie mięśniowe u noworodków i niemowląt, niski wzrost, zbyt mała lub zbyt duża waga itp.)
 • w przypadku opóźnienia rozwoju umysłowego, upośledzenia umysłowego
 • w przypadku występowania zespołu wad rozwojowych u dzieci i dorosłych
 • jeśli choroba lub wada rozwojowa występuje u kilku członków rodziny
 • jeśli w okresie pokwitania u dziewczynek nie pojawia się miesiączka lub/i opóźnia się rozwój piersi lub owłosienia płciowego,
 • jeśli obserwuje się niedorozwój zewnętrznych narządów płciowych lub ich nieprawidłowy wygląd,
 • jeśli u kogoś w rodzinie wystąpiły objawy zespołu Downa,
 • w przypadku niepowodzeń rozrodu (brak możliwości zajścia w ciążę, przynajmniej dwa poronienia, nieprawidłowe wyniki badania nasienia u partnera, martwe porody, zgony dzieci w okresie okołoporodowym)
 • jeśli pacjentka w ciąży: ma 35 i więcej lat lub zażywała/zażywa niedozwolone leki lub w rodzinie występowały choroby genetyczne lub wcześniej urodziła dziecko z wadą (w każdym przypadku porada powinna mieć miejsce najpóźniej do końca 13 tygodnia ciąży),
 • jeśli małżonkowie lub narzeczeni są spokrewnieni,
 • jeśli w rodzinie występują nowotwory (szczególnie piersi, jajnika, macicy, jelita grubego, prostaty, pęcherza moczowego, żołądka).

Porady genetycznej zasięgnąć można także w przypadku każdej wątpliwości co do ewentualnej genetycznej przyczyny zaburzeń występujących u danej osoby lub w danej rodzinie.

 

Najczęściej szukane badania

Znajdź najlepsze laboratorium
Znajdź laboratorium