Zakład Immunogenetyki Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

Warszawa

Informacje ogólne o Zakład Immunogenetyki Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

Instytut Hematologii i Transfuzjologii został utworzony w 1951 roku i do dziś jest głównym w kraju ośrodkiem naukowym w zakresie swoich dyscyplin tytułowych oraz referencyjnym ośrodkiem kliniczno-diagnostycznym. Instytut prowadzi działalność diagnostyczną, leczniczą, naukową, organizacyjną oraz  dydaktyczną poprzez różne formy kształcenia naukowego. W zakresie swoich dziedzin Instytut jest organem doradczym, a w niektórych sprawach również wykonawczym Ministerstwa Zdrowia.

Misją Instytutu Hematologii i Transfuzjologii jest udzielania wysokowyspecjalizowanych świadczeń zdrowotnych, prowadzenie badań naukowych oraz prowadzenie prac rozwojowych dla postępu nauki w zakresie hematologii, transfuzjologii i dyscyplin pokrewnych.

W skład Instytutu wchodzi zakład Immunogenetyk, który prowadzi działalność usługową i naukową w dziedzinie immunogenetycznego typowania biorców i dawców do przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych. W ramach funkcjonowania Zakładu prowadzony jest  immunogenetyczny dobór niespokrewnionych i rodzinnych dawców komórek krwiotwórczych do transplantacji allogenicznych. Ponadto placówka prowadzi poszukiwania dawców w rejestrach krajowych i zagranicznych.

Osiągnięcia i certyfikaty Zakład Immunogenetyki Instytutu Hematologii i Transfuzjologii - Warszawa

  • W czerwcu 2014 roku w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii przeprowadzony został przez firmy DAS Certification Ldt. i ISOCERT  proces ponownej certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Zarządzania Środowiskowego oraz Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001, 14001 i BS OHSAS 18001 w wyniku którego uzyskano na okres 3 lat Certyfikaty dla ZSZ.

Najczęściej szukane badania

Znajdź najlepsze laboratorium
Znajdź laboratorium