Zakład Genetyki Medycznej Centrum Zdrowia Dziecka

Warszawa

Informacje ogólne o Zakład Genetyki Medycznej Centrum Zdrowia Dziecka

Działalność zakładu skupia się przede wszystkim na diagnostyce zespołów uwarunkowanych genetycznie a także zagadnieniach poradnictwa genetycznego dla rodzin objętych ryzykiem genetycznym. Wszystkie prace badawcze dążą do poznania nie tylko istoty defektu chorób genetycznych, ale również powiązań pomiędzy obrazem klinicznym a genotypem choroby. Pracownicy zakładu mogą pochwalić się liczbą ponad 200 prac, które pojawiały się w licznych renomowanych zagranicznych czasopismach. Celem Zakładu Genetyki Medycznej jest wprowadzanie najnowocześniejszych metod biologii molekularnej do diagnostyki chorób genetycznych. Centrum zdrowia ma również za zadanie promować wiedzę o zdrowiu i o wczesnym wykrywaniu chorób genetycznych. Zakład organizuje spotkania edukacyjne i konferencje dla lekarzy różnych specjalności.

Dla bezpieczeństwa i wygody pacjentów

  • Zabawa i nauka podczas pobytu w szpitalu - Dzieci które są leczone w szpitalu mają zapewnioną stałą opiekę pielęgniarek. Mali pacjenci uczestniczą w zajęciach z wychowawcami i nauczycielami, ponadto na każdym oddziale wydzielona jest sala zabaw, sala telewizyjna i mała biblioteka.
  • Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych - szpital jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  • Pobyt rodzica w szpitalu - instytut zapewnia możliwość przebywania jednego rodzica dziecka, na każdym oddziale, bez ograniczeń czasowych.
  • Kompleksowa diagnostyka - Jako jedyny w Polsce Zakład Genetyki Medycznej IPCZD dysponuje kompleksową diagnostyką przed- i pourodzeniową, co pozwala na wczesnym etapie wykryć ewentualne nieprawidłowości w rozwoju dziecka.

Osiągnięcia i certyfikaty Zakład Genetyki Medycznej Centrum Zdrowia Dziecka - Warszawa

Najważniejsze osiągnięcie Zakładu to badanie nad patogenezą zespołu Nijmegen. Badania te przyczyniły się do zidentyfikowania genu NBS1/NBN i mutacji odpowiedzialnych za tę chorobę. 

Dzięki przyznaniu Instytutowi realizacji projektu stworzenia tzw. Centrum Doskonałości, Zakład Genetyki Medycznej rozpoczął w Polsce proces dostosowywania potencjału badawczego ośrodków genetycznych do potrzeb społecznych i ekonomicznych kraju.

Centrum Zdrowia zostało zaproszone do europejskiego programu DYSCERNE, którego ideą jest rozpoznawanie, leczenie rzadkich zespołów dysmorficznych oraz opracowanie ujednoliconych strategii diagnostyczno-terapeutycznych.

Najczęściej szukane badania

Znajdź najlepsze laboratorium
Znajdź laboratorium