Zakład Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersystetu Medycznego

Szczecin

Informacje ogólne o Zakład Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersystetu Medycznego

Akademia lekarska w Szczecinie powstała już w 1948 roku a w 2010 przekształciła się w Pomorski Uniwersytet Medyczny. Placówka przez 70 lat swojej istnienia kształciła studentów i angażowała się w działalność naukową, a jej pracownicy dokonali wielu przełomowych odkryć.

Głównymi obszarami badań Zakładu Genetyki i Patomorfologii są: genetyka, dziedziczne predyspozycje i patologia molekularna nowotworów. W zakładzie wykorzystuje się innowacyjne techniki badawcze między innymi: cytogenetykę i  histopatologię. Placówka prowadzi również działalność medyczno-usługową oferując szeroki wachlarz badań oraz innowacyjne metody leczenia. W ośrodku można wykonać badania diagnostyki dziedzicznych predyspozycji do nowotworów, wykrywanie nosicielstwa mutacji w genach oraz sekwencjonowanie DNA.

Osiągnięcia i certyfikaty Zakład Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersystetu Medycznego - Szczecin

Pomorski Uniwersytet Medyczny utrzymuje kontakty naukowe z cenionymi zagranicznymi placówkami. Uczelnia jest wiodącą w kraju co potwierdzają sukcesy osiągane przez studentów i pracowników naukowych. Najbardziej znani specjaliści, to między innymi, prof. Jan Lubiński (zespół profesora pierwszy w świecie wykazał, że skłonność do nowotworów jest dziedziczona  w genach) oraz prof. Bogusław Machaliński (badania nad komórkami macierzystymi). Działalność naukowa PUM obejmuje wszystkie dziedziny nauk medycznych. Szczególne osiągnięcia odnotowano w genetyce i patologii nowotworowej, a także w badaniach nad komórkami macierzystymi.

Najczęściej szukane badania

Znajdź najlepsze laboratorium
Znajdź laboratorium