VITAGENUM

Lublin

Informacje ogólne o VITAGENUM

Podstawą działalności Vitagenum jest odczytywanie i interpretacja informacji zawartych w ludzkim genomie. Placówka kładzie nacisk również na  popularyzacje wiedzy i danych naukowych dotyczących predyspozycji zapisanych w genach. Czerpiąc z fascynacji nad rozwojem nauki oraz obserwacji najnowszych osiągnięć naukowych oferta jednostki jest stale aktualizowana.

Dla bezpieczeństwa i wygody pacjentów

  • Nowoczesna technologia - technologia używana przez Vitagenum pozwala na odczytanie sekwencji nukleotydowej z dowolnego miejsca w ludzkim genomie, dzięki czemu jest niezwykle elastyczna i nowatorska. Technologia pozwala uzyskać sekwencję dowolnego fragmentu DNA z genomów ludzi, zwierząt, roślin, bakterii, a nawet wirusów.
  • Bezpieczeństwo informacji - Dane pacjenta chronione są na kilku poziomach. Co ważne, na żadnym etapie realizacji nie można powiązać imienia i nazwiska z materiałem DNA a wyniki badania przekazywane są za pośrednictwem anonimowych kont.
  • Wygodne wykonanie badania - Pacjent otrzymuje pocztą zestaw do pobrania materiału genetycznego, który pobiera samodzielnie.  Procedura polega na zrobieniu wymazu z policzka. Jest to sposób całkowicie bezbolesny i bezinwazyjny a cała procedura trwa jedynie kilka minut. Następnie pacjent odsyła materiał a o wynikach informowany jest za pośrednictwem poczty mailowej.

Osiągnięcia i certyfikaty VITAGENUM - Lublin

Zespół Vitagenum stanowią naukowcy wyspecjalizowani w nutrigenomice, nutrigenetyce, genetyce, dietetyce i żywieniu człowieka.  Wykształceni założyciele dbają o ciągły samorozwój a w konsekwencji placówka również poddana jest ciągłemu rozwojowi i unowocześnieniu. Doktorzy zapraszani są do programów telewizyjnych jako eksperci w swojej dziedzinie. Popularyzując wiedzę uczą polaków jak wykorzystać wiedzę o genach w codziennym życiu.

Najczęściej szukane badania

Znajdź najlepsze laboratorium
Znajdź laboratorium