testDNA Laboratorium Sp. z o.o.

Katowice

Informacje ogólne o testDNA Laboratorium Sp. z o.o.

testDNA Laboratorium Sp. z o.o. specjalizuje się zarówno w wykonywaniu badań DNA związanych z identyfikacją osób oraz analizą pokrewieństwa jak i również badania z zakresu diagnostyki medycznej. Swoje usługi kieruje zarówno do klientów indywidualnych ale też sądów czy prokuratury.

Dla bezpieczeństwa i wygody pacjentów

testDNA Laboratorium Sp. z o.o. pracuje wyłącznie na wysokiej jakości odczynnikach m.in. odczynnikach firmy PROMEGA. Korzysta z wysoko wyspecjalizowanego sprzętu, który poddawany jest regularnym kontrolom i kalibracji. Sposób działania sprzętu oraz jego precyzja stanowiła jeden z elementów sprawdzanych w trakcie akredytacji PCA.  Dodatkowo na uwagę zasługuje również autorskie oprogramowanie pozwalające na bardzo precyzyjną analizę statystyczną w oparciu o bazę danych częstości występowania alleli w populacji polskiej.

testDNA współpracuje z wieloma cenionymi specjalistami z różnych dziedzin m.in. dr n. med. Grzegorzem Południewskim – znanym i cenionym ginekologiem czy dr hab. n. med. Marcinem Wiecheciem – specjalistą z zakresu nowoczesnej diagnostyki prenatalnej, który od wielu lat szkoli lekarzy zarówno w kraju jak i za granicą.

Na szczególną uwagę zasługuje również współpraca z dr Pauliną Wolańską Nowak — ekspertem z zakresu kryminalistyki i identyfikacji osobniczej. Posiada ponad 20 letni staż pracy z Instytucie Ekspertyz Sądowych jako biegły sądowy, w tym czasie wystawiła ponad 200 ekspertyz. Posiada praktyczną znajomość metod biostatycznych niezbędnych do wartościowania dowodów DNA w sprawach kryminalnych: analiz z miejsca zdarzenia, dochodzenie spornego ojcostwa, identyfikacja szczątków ludzkich. W 2001 roku obroniła doktorat z zakresu genetyki sądowej, a od 2015 roku jest związana z testDNA Laboratorium Sp. z o.o. Jest też wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Osiągnięcia i certyfikaty testDNA Laboratorium Sp. z o.o. - Katowice

testDNA Laboratorium Sp. z o.o. posiada akredytację PCA, która jest oficjalnym potwierdzeniem kompetencji laboratorium do przeprowadzania badań a także uznaniem wiarygodności, bezstronności i niezależności w działaniu. Jednym słowem jest dla Państwa gwarancją uzyskania pewnego wyniku.

Laboratorium regularnie uczestniczy w międzynarodowych programach biegłości uzyskując bardzo dobre oceny. Dowodem na to są liczne certyfikaty przyznane przez prestiżowe instytucje. Jako jedyne prywatne laboratorium w Polsce testDNA Laboratorium Sp. z o.oposiada m.in certyfikat ISFG (International Society for Forensic Genetics).

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1618
Badania DNA, które nam Państwo zlecacie wykonywane są przez testDNA Laboratorium Sp. z o.o. Jest to laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 1618. Akredytacja ta jest oficjalnym potwierdzeniem kompetencji laboratorium do przeprowadzenia badań, uznaniem wiarygodności, bezstronności i niezależności w działaniu. Daje również niezbędne gwarancje, że czynności laboratoryjne prowadzone są zgodnie z właściwymi normami międzynarodowymi, zwłaszcza EN ISO/IEC 17025. Wyniki badań wykonanych w akredytowanym laboratorium w zakresie objętym tą akredytacją są honorowane również poza granicami Polski. Więcej

Zgodnie z Decyzją Ramową Rady Unii Europejskiej, która weszła w życie 30 listopada 2013 roku warunkiem koniecznym wykorzystania wyników badań laboratoryjnych przez organ ścigania i wymiaru sprawiedliwości jest uzyskanie akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025.

Oprócz samej akredytacji test DNA Laboratorium Sp. z o.o. posiada także wiele prestiżowych certyfikatów potwierdzających jakość przeprowadzanych analiz. Regularnie uczestniczy również w międzynarodowych programach biegłości, uzyskując najlepsze oceny. Jakość przeprowadzanych badań potwierdzają również pozytywne opinie Sądów.

Certyfikat GEDNAP 51,52
Certyfikat GEDNAP (German DNA Profiling Group) dokumentuje wiarygodność i najwyższą jakość przeprowadzanych analiz genetycznych. Uznawany jest za najważniejszy system certyfikacji badań genetycznych i na całym świecie stanowi znak rozpoznawczy jakości badań DNA. Jest dowodem najwyższej jakości i kompetencji danego laboratorium. Certyfikat przyznawany jest przez Niemieckie Instytuty Kryminalistyki i Medycyny Sądowej.

Certyfikat ISFG
Prestiżowy certyfikat ISFG (International Society for Forensic Genetics) potwierdza jakość badań DNA na ojcostwo. Jest jednym z najważniejszych certyfikatów rekomendujących usługi, jakie laboratorium genetyczne może zdobyć. Przyznawany jest tylko nielicznym laboratorium przez International Society for Forencis Genetics. Międzynarodowe Towarzystwo Genetyki Sądowej promuje wiedzę naukową w dziedzinie analiz genetycznych na potrzeby medycyny sądowej.

Certyfikat UK NEQAS
testDNA Laboratorium Sp. z o.o. wzięło udział w programie prestiżowej organizacji UK NEQAS, którego celem była zewnętrzna kontrola jakości realizowanych badań genetycznych w kierunku czynnika V Leiden oraz mutacji genu protrombiny. Efekty to certyfikat jakości wydawany przez tę organizację i pewność, że badania wykonywane są według międzynarodowych standardów. UK NEQAS (United Kingdom National External Quality Assessment Scheme for Molecular Genetics) to niezależna jednostka z siedzibą w Wielkiej Brytanii, która zajmuje się prowadzeniem zewnętrznej kontroli badań realizowanych w laboratoriach diagnostycznych (m.in. właśnie genetycznych). Więcej

Międzynarodowy program badania biegłości CTS (Collaborative Testing Service)
testDNA Laboratorium Sp. z o.o. brało udział w międzynarodowym programie badania biegłości CTS w zakresie profilowania DNA w testach na ojcostwo z wymazów z policzka oraz z próbek śladowych uzyskując zgodność wyników 100%. Dzięki temu została potwierdzona rzetelność, najwyższa jakość i bezstronność wykonywanych badań. Więcej

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL)
Laboratorium wpisane jest do ewidencji Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. KIDL jest to organ samorządowy, który zajmuje się organizacją i porządkowaniem diagnostyki laboratoryjnej w Polsce. KIDL zrzesza laboratoria diagnostyczne, w tym te, które wykonują analizy genetyczne.

Najczęściej szukane badania

Znajdź najlepsze laboratorium
Znajdź laboratorium