Read-Gene S.A.

Szczecin

Informacje ogólne o Read-Gene S.A.

READ-GENE wychodzi z coraz bardziej rozpowszechnionego na świecie założenia, że powstanie nowotworów ma podłoże genetyczne, a przez wyselekcjonowanie odpowiednich genów, możliwa jest skuteczna prewencja przed zachorowaniem na raka. READ-GENE SA działa w sektorze tzw. „personal medicine”, co oznacza, że każdego pacjenta traktuje indywidualnie na podstawie przeprowadzonych badań genetycznych. Jest to innowacyjne podejście do pacjenta, dzięki któremu profilaktyka i leczenie przebiega sprawniej i skuteczniej niż w przypadku ogólnych metod, stosowanych w całej populacji.

Głównymi segmentami działalności spółki są chemoprewencja, badania kliniczne oraz testy genetyczne. Wszystkie te segmenty są komplementarne wobec siebie.

Dla bezpieczeństwa i wygody pacjentów

Testy genetyczne oraz konsultacje genetyczno-onkologiczne są dostępne dla wszystkich pacjentów. Spółka prowadzi platformę internetową działającą w języku polskim oraz angielskim.

Wartość intelektualna spółki to 8 przyznanych patentów zagranicznych oraz 7 przyznanych patentów polskich. Spółka złożyła również wiele innych wniosków, w sprawie których trwają postępowania patentowe.

Read-Gene ma zawartą umowę licencji wyłącznej z Pomorską Akademią Medyczną na korzystanie z technologii opartej na własności intelektualnej m.in. w zakresie:

  • testów genetycznych dotyczących najczęściej występujących nowotworów: piersi, jajnika, prostaty, żołądka, jelita grubego,
  • obiecujących prewencyjnych metod leczenia raka piersi,
  • baz danych i próbek DNA oraz metodologii porównywania i wykorzystywania tych danych,
  • prób klinicznych na pacjentach z nowotworami ze zidentyfikowanym profilem genetycznym związanym ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na nowotwór, np. badania działania leków u pacjentów z mutacją BRCA1.

Read-Gene zapewnia także doradcze usługi planowania i wsparcia dla onkologicznych poradni genetycznych. Podejście Read-Gene do badań genetycznych znacząco zwiększa prawdopodobieństwo zapobieżenia, wczesnego wykrycia i leczenia nowotworów, co znacząco zmniejsza koszty postępowania onkologicznego.

Najczęściej szukane badania

Znajdź najlepsze laboratorium
Znajdź laboratorium