Pracownia Neurogenetyki Zakładu Diagnostyki Szpitala Uniwersyteckiego

Kraków

Informacje ogólne o Pracownia Neurogenetyki Zakładu Diagnostyki Szpitala Uniwersyteckiego

Zakład Diagnostyki Szpitala Uniwersyteckiego stanowi bazę laboratoryjną dla całej placówki. Zakład posiada jedno z najnowocześniejszych laboratoriów w Polsce. Jest wyposażone w najlepszy i certyfikowany sprzęt medyczny. Inteligentny system informatyczny pozwala na dostęp do wyników badań online z uwzględnieniem bezpieczeństwa danych. By uniknąć błędów rzutujących na wynik badań w Zakładzie Diagnostyki Szpitala Uniwersyteckiego dla każdej analizy opracowano procedury obejmujące między innymi sposób pobierania materiału do badania, jak również wytyczne dotyczące jego transportu.

Osiągnięcia i certyfikaty Pracownia Neurogenetyki Zakładu Diagnostyki Szpitala Uniwersyteckiego - Kraków

Wszystkie badania wykonywane w laboratorium poddawane są surowej, profesjonalnej kontroli jakości. Stosowane w Zakładzie procedury gwarantują, że otrzymane wyniki odpowiadają jakościowo potrzebom diagnostyki klinicznej i są wiarygodne. Wyodrębniona Pracownia Kontroli Jakości prowadzi codzienną kontrolę precyzji i dokładności oznaczeń w oparciu o materiały kontrolne spełniające standardy europejskie. Zakład jest uczestnikiem niezależnych zewnątrzlaboratoryjnych programów kontroli jakości badań, uzyskując corocznie certyfikaty potwierdzające wysoką jakość uzyskiwanych wyników takich jak: Program Centralny i Powszechny Centralnego Ośrodka Badania Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, Randox International Quality Assessment Scheme (RIQAS).

W 2012 roku Zakład Diagnostyki otrzymał dyplom „Wyróżniające się Laboratorium Diagnostyczne”. Zakład spełnia kryteria ISO 9001:2009

Najczęściej szukane badania

Znajdź najlepsze laboratorium
Znajdź laboratorium