Pracownia Genetyki Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego

Lublin

Informacje ogólne o Pracownia Genetyki Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego

Katedra ta jest jedynym Zakładem Medycyny Sądowej w województwie lubelskim i całej południowo-wschodniej Polsce.

Osiągnięcia i certyfikaty Pracownia Genetyki Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego - Lublin

  1. Nagroda Ministra Zdrowia w roku 1994 i 1996 dla Romana Mądro za sądowo-lekarskie udokumentowanie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu popełnionych na wschodzie podczas II Wojny Światowej.
  2. Nagroda Ministra Zdrowia w 2003 roku za cykl 8 prac na temat możliwości rekonstrukcji wypadków drogowych dla Grzegorza Teresińskiego (kierownik projektu i główny wykonawca – udział 70%) oraz Romana Mądro.
  3. Nagroda Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Profesorów Jana Markiewicza i Tadeusza Borkowskiego w 1998 roku za najlepszą pracę z dziedziny toksykologii n/t trwałości kokainy w materiale biologicznym.
  4. Nagroda Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Profesorów Jana Markiewicza i Tadeusza Borkowskiego w 2004 roku za cykl prac poświęconych przemianom alkoholu etylowego w organizmie dla Grzegorza Buszewicza, Romana Mądro i Grzegorza Teresińskiego.
  5. Nagrody JM Rektora AM w Lublinie dla Grzegorza Teresińskiego za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2000/2001, 2001/2002, 2002, 2004/05, 2005/06 i 2006, a także w roku 2010 (za rozprawę habilitacyjną „Rekonstrukcja wypadku drogowego w oparciu o wybrane parametry biomechaniczne”).

Najczęściej szukane badania

Znajdź najlepsze laboratorium
Znajdź laboratorium