Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Immunodiagnostyki Zakładu Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego

Kraków

Informacje ogólne o Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Immunodiagnostyki Zakładu Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego

Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Immunodiagnostyki została powołana 1 stycznia 2008 roku i podjęła działania związane z wdrożeniem badań w zakresie oznaczeń wirusów zapalenia wątroby typu B i C metodami biologii molekularnej. W Pracowni wykonywane są także molekularne badania diagnostyczne u pacjentów zakażonych ludzkim wirusem niedoboru odporności typu 1 (HIV-1).

Zakres badań wykonywanych w pracowni stale się poszerza. W ostatnim czasie panel badań molekularnych został poszerzony o wykrywanie DNA wirusa Cytomegalii (CMV) w osoczu oraz o diagnostykę wybranych patogenów przenoszonych drogą płciową. Materiałem do badań w kierunku zakażenia wirusami HBV, HCV, HIV, CMV i EBV jest osocze ludzkie, uzyskane z próbki krwi.

W Pracowni Diagnostyki Molekularnej i Immunodiagnostyki przy użyciu zaawansowanych technologicznie metod wykonuje się wysokospecjalistyczne badania diagnostyczne charakteryzujące się wysoką czułością i swoistością.  Diagnostyka pacjentów zakażonych wirusem HIV realizowana jest w ramach programu Ministerstwa Zdrowia. Część badań diagnostycznych opartych o techniki molekularne wykonywana jest „na ratunek życia” w czasie nie przekraczającym 48 godzin.

Dla bezpieczeństwa i wygody pacjentów

Gwarancja bezpieczeństwa i przyjazna atmosfera - placówka charakteryzuje się nowoczesnym podejściem do leczenia i opieki. W pracowni stosuje się nowoczesną diagnostykę oraz terapeutykę przy użyciu specjalistycznej aparatury.

Osiągnięcia i certyfikaty Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Immunodiagnostyki Zakładu Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego - Kraków

Placówka posiada liczne certyfikaty a wśród nich Certyfikat systemu zarządzania ISO 9001: 2009.

Najczęściej szukane badania

Znajdź najlepsze laboratorium
Znajdź laboratorium