Poradnia Genetyczna - Wrocław

Wrocław

Informacje ogólne o Poradnia Genetyczna - Wrocław

Poradnia Genetyczna funkcjonuje w ramach Fundacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Głównym celem przyświecającym jednostce, jest niesienie kompleksowej pomocy przy diagnostyce i leczeniu chorób genetycznych, a w tym, chorób nowotworowych. Badania genetyczne dają szansę na szybkie wykrycie i zdiagnozowanie predyspozycji do zachorowania na różne choroby dziedziczne.

Poradnia Genetyczna we Wrocławiu przyjmuje: w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia bezpłatnie tylko osoby ubezpieczone i posiadające właściwe skierowanie wystawione przez lekarza mającego umowę z NFZ. Odpłatnie osoby które nie posiadają ubezpieczenia, bez skierowania lub kierowane przez lekarzy, którzy nie posiadając umowy z NFZ. Badania odpłatne Poradnia Genetyczna wykonuje także na zlecenie Szpitali i innych jednostek ochrony zdrowia.

Osiągnięcia i certyfikaty Poradnia Genetyczna - Wrocław - Wrocław

Wysoka jakość usług osiągana jest dzięki stale rozwijanym kwalifikacjom pracowników, ich świadomości i pełnemu zaangażowaniu:

  • stworzenie przyjaznej atmosfery i warunków w jakich świadczone są usługi, 
  • staranny dobór dostawców usług i materiałów medycznych, 
  • opiekę i staranny monitoring wszystkich procesów realizowanych w WPLFUM
  • doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009

Najczęściej szukane badania

Znajdź najlepsze laboratorium
Znajdź laboratorium