Ośrodek Badań Genetycznych i Nutrigenomiki Małopolskiego Centrum Biotechnologii

Kraków

Informacje ogólne o Ośrodek Badań Genetycznych i Nutrigenomiki Małopolskiego Centrum Biotechnologii

Ośrodek Badań Genetycznych i Nutrigenomiki zajmuje się badaniem genetycznych i epigenetycznych wariancji ludzkiego genomu i ich wpływu na zmienność fenotypową. Badania obejmują naturalne różnice w wyglądzie człowieka, reakcji na leki i zmienności chorobotwórczej. Badana jest również rola mutacji germinalnych i somatycznych w rozwoju i progresji raka. Badania mają na celu lepsze zrozumienie zmienności genomu ludzkiego i zastosowanie tej wiedzy w medycynie, kryminalistyce i antropologii molekularnej. Dzięki wczesnemu wykryciu mutacji genu można wdrożyć leczenie a nawet zatrzymać rozwój choroby.

Główne obszary zainteresowań badaczy to: genetyczne podstawy otyłości, zespołu metabolicznego, miażdżycy, nadciśnienia, zaburzeń neurologicznych i innych czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych jak również badanie wpływu żywności i żywienia na zdrowie człowieka.

Zakład badań genetycznych jest wyposażony w najwyższej jakości sprzęt medyczny. Personel posiada wysokie kwalifikacje w różnych dziedzinach medycyny.

W skład centrum medycznego oprócz zakładu badań genetycznych i nutrigenomiki wchodzą takie podmioty jak: laboratorium ds. badań nad zmiennością genomu ludzkiego jak również Laboratorium Biotechnologii Komórek Macierzystych.

Osiągnięcia i certyfikaty Ośrodek Badań Genetycznych i Nutrigenomiki Małopolskiego Centrum Biotechnologii - Kraków

Ośrodek Badań Genetycznych i Nutrigenomiki ma na swoim koncie wiele publikacji naukowych, które przyczyniają się do szerzenia wiedzy o genetyce na terenie Polski ale również poza granicami kraju.

Najczęściej szukane badania

Znajdź najlepsze laboratorium
Znajdź laboratorium