Onkologiczna Poradnia Genetyczna im. Marii Skłodowskiej - Curie

Białystok

Informacje ogólne o Onkologiczna Poradnia Genetyczna im. Marii Skłodowskiej - Curie

Onkologiczna Poradnia Genetyczna działa w ramach Centrum onkologii - instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie. 29 maja 1932 r. odbyło się uroczyste otwarcie Instytutu Radowego, z udziałem Marii Skłodowskiej-Curie i Prezydenta RP Ignacego Mościckiego.

Poradnia Genetyczna jest poradnią specjalistyczną, konsultującą pacjentów z podejrzeniem dziedzicznej predyspozycji do zachorowania na nowotwory złośliwe. Poradnia otacza opieką pacjentów z wykrytymi nowotworami, posiadających podejrzenie dziedzicznych predyspozycji oraz pacjentów zdrowych, posiadających członków rodziny u których wykryto mutacje w genie.

Osiągnięcia i certyfikaty Onkologiczna Poradnia Genetyczna im. Marii Skłodowskiej - Curie - Białystok

Centrum Onkologii bierze udział w wielu projektach, w tym, w projektach Unijnych.  Wśród nich można znaleźć takie projekty jak:

  • Projekt “Czujność onkologiczna w praktyce – ogólnopolski cykl kursów doskonalących w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów oraz leczenia powikłań i bólu u pacjentów onkologicznych”
  • Projekt „Nowoczesny Szpital, Nowoczesny ZOZ”
  • Projekt “Podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich 750 pielęgniarek i położnych zgodnie z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi kraju”
  • Projekt “ONKO.SYS – Kompleksowa infrastruktura informatyczna dla badań nad nowotworami”
  • Projekt „Nie trać głowy – program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi”

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie posiada wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm:

  • PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością,
  • PN-EN ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego,

Najczęściej szukane badania

Znajdź najlepsze laboratorium
Znajdź laboratorium