Onkologiczna Poradnia Genetyczna - Gdańsk

Gdańsk

Informacje ogólne o Onkologiczna Poradnia Genetyczna - Gdańsk

Placówka posiada w chwili obecnej ponad 50 letni staż w niesieniu pomocy pacjentom. Poradnia zajmuje się diagnozowaniem oraz leczeniem osób z chorobą nowotworową, podejrzeniem choroby nowotworowej oraz opieką nad pacjentami po zakończonym leczeniu onkologicznym.

Pacjenci ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową kwalifikujący się do dalszego leczenia chemioterapią i/lub zabiegiem chirurgicznym mogą otrzymać leczenie w ramach tej jednostki.

Poradnia genetyczna przeznaczona dla osób z grupy wysokiego ryzyka zachorowania na nowotwory dziedziczne istnieje w Wojewódzkie Centrum Onkologii od 1997 roku. Pod opieką poradni znalazło się do tej pory ponad 2 tysiące rodzin.

Z porady skorzystać mogą wszyscy pacjenci, u których w rodzinie wystąpiła agregacja zachorowań na nowotwory łagodne i złośliwe, nawet jeśli spektrum występujących nowotworów nie wskazuje na znany genetyczny zespół chorobowy.

Osiągnięcia i certyfikaty Onkologiczna Poradnia Genetyczna - Gdańsk - Gdańsk

Placówka posiada certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 wzbogacony o normy:

  • ISO 14001: 2015 System Zarządzania Środowiskowego,
  • PN-N-18001: 2004 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
  • ISO/IEC 27001:2013 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Najczęściej szukane badania

Znajdź najlepsze laboratorium
Znajdź laboratorium