Onkologiczna Poradnia Genetyczna - Bielsko-Biała

Bielsko-Biała

Informacje ogólne o Onkologiczna Poradnia Genetyczna - Bielsko-Biała

Pomiędzy Powiatem Bielskim a Miastem na prawach powiatu Bielsko-Biała zostało zawarte w 2011 roku, porozumienie w sprawie połączenia Beskidzkiego Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej i Szpitala Ogólnego im. dr. Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. Nowa jednostka otrzymała nazwę - BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII.

W skład Centrum wchodzą przychodnie z poradniami, takimi jak: poradnia onkologiczna, chorób piersi, onkologiczna poradnia genetyczna, hematologiczna oraz poradnia leczenia bólu.

Część onkologiczna Szpitala zajmuje się kompleksowym leczeniem chorób nowotworowych, udzielaniem specjalistycznych porady, oraz przeprowadzaniem badań z zakresu; ginekologii onkologicznej, gastroenterologii, onkologii klinicznej, radioterapii i brachyterapii, chirurgii onkologicznej, anestezjologii i intensywnej terapii, patomorfologii, diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej.

Osiągnięcia i certyfikaty Onkologiczna Poradnia Genetyczna - Bielsko-Biała - Bielsko-Biała

Certyfikat ISO 9001:2008 jest potwierdzeniem, że system zarządzania jakością Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II pomyślnie przeszedł badanie zgodności z normą ISO 9001:2008 określającą najlepsze praktyki zarządcze.

Certyfikat Akredytacyjny, wydawany szpitalom na okres 3 lat, stanowi formę potwierdzenia, że opieka świadczona w szpitalu spełnia określone kryteria jakości i bezpieczeństwa. Zarówno wdrożenie jak i ocena (przegląd akredytacyjny) zostały zrealizowane w ramach projektu systemowego Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najczęściej szukane badania

Znajdź najlepsze laboratorium
Znajdź laboratorium