Onkologiczna Poradnia Genetyczna Poznań

Poznań

Informacje ogólne o Onkologiczna Poradnia Genetyczna Poznań

Ośrodek prowadzi specjalistyczną działalność w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów. Ponadto prowadzi działalność edukacyjną i organizuje kursy dokształcające dla różnych grup odbiorców. Onkologiczna Poradnia Genetyczna, zapewnia profesjonalną opiekę rodzinom w których miały miejsce zachorowania na dziedziczne postaci nowotworów złośliwych. W placówce przeprowadzane są profilaktyczne badania mammograficzne, kompleksowe badania oraz ambulatoryjne zabiegi diagnostyczne. Od 2000 roku w OPEN pracuje nowocześnie wyposażone i spełniające wszelkie standardy, Laboratorium Analityczno-Diagnostyczne, co zapewnia prawidłową ocenę pobieranego materiału. Od początku funkcjonowania Ośrodek prowadzi analizy epidemiologiczne w zakresie zachorowalności i umieralności powodowanej nowotworami na terenie Wielkopolski, co umożliwia identyfikację źródeł największego zagrożenia oraz tworzenie prognoz w tym zakresie.

Od 1998 roku Ośrodek prowadzi profilaktyczne badania mammograficzne, wykonuje je stacjonarnie, a od 2002 roku również w mammobusie docierającym głównie do oddalonych od Poznania gmin. W ciągu dziesięciu lat wykonanych zostało ponad 150 tysięcy badań. Wysoka jakość badań mammograficznych została potwierdzona rekomendacjami uzyskanymi od wiodących europejskich ośrodków badań. 

Osiągnięcia i certyfikaty Onkologiczna Poradnia Genetyczna Poznań - Poznań

Dotychczasowe doświadczenie Ośrodka w zakresie planowania, organizacji i realizacji programów profilaktycznych i badań diagnostycznych poświadcza posiadany od 2005 roku na pełny zakres działalności certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2008 .

Najczęściej szukane badania

Znajdź najlepsze laboratorium
Znajdź laboratorium