Medgenetix//Genomix

Warszawa

Informacje ogólne o Medgenetix//Genomix

Medgenetix//Genomix to Warszawska spółka, którą tworzą doświadczeni specjaliści w dziedzinie genetyki medycznej. Przedmiotem działań Medgenetix jest spersonalizowana diagnostyka genetyczna i farmakogenetyka która opiera się na testach diagnostycznych o wysokim zasięgu. Ponadto firma współpracuje z Centrum Badań DNA dzięki czemu oferowane są najnowocześniejsze technologie analizy.

Placówka oferuje badania z zakresu molekularnej diagnostyki biologicznej, sekwencjonowania genomowego a także ustalanie pokrewieństwa. Głównym, celem przyświecającym spółce jest zapewnienie dostępu do najnowocześniejszych metod diagnostyki medycznej oraz opracowywanie nowych technik badawczych by z większą skutecznością przewidywać, leczyć i zapobiegać chorobom uwarunkowanym genetycznie.

Wybór odpowiedniej terapii jest uzależniony od wykonania kompleksowego badania genetycznego i ustalenia profilu genetycznego nowotworu, a tym samym określenia jego wrażliwości na terapię. Zakład jest jedynym podmiotem na rynku, który oferuje testy genetyczne decydujące o wyborze skutecznej antynowotworowej terapii. Dostęp do wyników badań jest możliwy drogą elektroniczną przy zachowaniu szczególnej ochrony danych osobowych.

Dla bezpieczeństwa i wygody pacjentów

  • Jakość świadczonych usług - Medgenetix//Genomix dba o rzetelność, bezstronność i terminowość wykonywanych badań. W placówce szczegółowo dokumentowany jest przebieg każdego badania, gwarantując poprawność, powtarzalność i prawidłową interpretację wyników.

Osiągnięcia i certyfikaty Medgenetix//Genomix - Warszawa

Specjaliści z zakładu opracowali supertest, dzięki któremu może zmniejszyć się liczba odrzuconych przeszczepów u chorych na nowotwory krwiopochodne. Test bada zgodność tkankową, która w transplantologii określa genetyczne podobieństwo dawcy i biorcy. Im bardziej wiarygodny jest test, tym większa szansa, że przeszczep się przyjmie, a badanie stworzone przez Genomix, charakteryzuje się stuprocentową pewnością wyników.

Najczęściej szukane badania

Znajdź najlepsze laboratorium
Znajdź laboratorium