MedGen

Warszawa

Informacje ogólne o MedGen

W Centrum medycznym MedGen pracuje zespół profesjonalistów popartych kilkunastoletnim doświadczeniem z zakresu genetyki medycznej i z bogatą przeszłością diagnostyczno-naukową. Doświadczenie to było budowane i jest nadal poszerzane w największych instytutach naukowych i referencyjnych w Polsce i za granicą. MedGen oferuje konsultacje w Poradni Genetycznej jak również przeprowadza badania pod kątem wielu chorób i określaniu predyspozycji zachorowań. Badania genetyczne wykonywane są metodami biologii molekularnej, które należą do najskuteczniejszych procedur diagnostycznych. Takie badania pozwalają wykryć ewentualną chorobę w bardzo wczesnym stadium, a dzięki temu, można szybko wdrożyć leczenie lub zatrzymać jej rozwój.

Dla bezpieczeństwa i wygody pacjentów

  • Specjaliści z różnych dziedzin - Konsultacji w poradni udzielają genetycy kliniczni z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujący się m.in. w takich zagadnieniach jak niepełnosprawność intelektualna, autyzm oraz niepłodność.
  • Bezpieczeństwo i fachowa obsługa - W Punkcie Pobrań pracują pielęgniarki z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, które pobierają materiał genetyczny jakim jest krew żylna lub wymaz z jamy ustnej.

Osiągnięcia i certyfikaty MedGen - Warszawa

Placówka posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001: 2008 na wykonywanie świadczeń usług medycznych oraz Certyfikat Zgodności Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001: 2004.

Najczęściej szukane badania

Znajdź najlepsze laboratorium
Znajdź laboratorium