Laboratorium Genetyki Klinicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Gdańsk

Informacje ogólne o Laboratorium Genetyki Klinicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Laboratoryjnej wchodzi w skład Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Placówka oferuje usługi medyczne z zakresu laboratoryjnych badań diagnostycznych. Centrum oferuje szeroki zakres badań diagnostycznych i analitycznych. Badania przeprowadzane są na próbkach którymi mogą być: krew żylna, płyn owodniowy, tkanka guzów lub szpik kostny. W laboratorium wykonywane są badania pod kątem mutacji genów, nieprawidłowości w liczbie i strukturze chromosomów jak również przeprowadzane są badania prenatalne.

Dla bezpieczeństwa i wygody pacjentów

  • Sprzęt medyczny na najwyższym poziomie - Badania wykonywane są w oparciu o zaawansowane techniki diagnostyczne i przy użyciu najnowszej aparatury renomowanych producentów sprzętu laboratoryjnego.
  • Wykwalifikowana kadra - O najwyższą jakość usług medycznych dba doświadczony personel UCML. W laboratorium pracują wysokiej klasy specjaliści z różnych dziedzin diagnostyki a ich działalność jest stale monitorowana dzięki systemowi kontroli zewnętrznych i wewnętrznych.
  • Ochrona danych pacjenta - Dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają szczególnej ochronie prawnej, w związku z tym udostępniane są jedynie na podstawie pisemnego wniosku osoby uprawnionej/upoważnionej.

Osiągnięcia i certyfikaty Laboratorium Genetyki Klinicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Gdańsk

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne od kilku lat z dużym sukcesem pozyskuje i realizuje projekty finansowane ze źródeł unijnych. Do końca 2016 roku udało się pozyskać środki finansowe na realizację siedmiu projektów finansowanych w ramach funduszy strukturalnych o łącznej wartości około 39 milionów zł. Uzyskane dofinansowanie wyniosło przeszło 37 miliony zł – w tym dofinansowanie z UE oraz z Ministerstwa Zdrowia na wkład własny.

Najczęściej szukane badania

Znajdź najlepsze laboratorium
Znajdź laboratorium