Eurogen

Gdańsk

Informacje ogólne o Eurogen

Rozpoczęcie działalności jako Centrum Badań Genetycznych Eurogen datuje się na rok 2004. Ośrodek specjalizuje się w świadczeniu usług medycznych z zakresu badań na ojcostwo i pokrewieństwo. Zespół Centrum tworzą fachowcy posiadający wysokie kompetencje oraz mogący się pochwalić wieloletnim stażem pracy. 

Laboratorium wykonało do tej pory ok. 8 000 analiz genetycznych, prowadzonych na potrzeby osób indywidualnych, sądów, prokuratury, policji,  detektywów i lekarzy. Oferta obejmuje zarówno testy o charakterze prywatnym, jak i sądowym oraz testy na ojcostwo w ciąży.

 

Dla bezpieczeństwa i wygody pacjentów

Oferowanie badań DNA na najwyższym poziomie oraz profesjonalna obsługa są priorytetem i jednocześnie misją,  którą sukcesywnie centrum stara się realizować.

Osiągnięcia i certyfikaty Eurogen - Gdańsk

Na pierwszym miejscu laboratorium stawia na wysoką jakość badań. Zależy mu na wydawaniu tylko pewnych i niepodważalnych wyników. Aby potwierdzić wiarygodność, laboratorium regularnie poddaje się kontrolom jakości, prowadzonym przez polskie i zagraniczne ośrodki. Dzięki temu można z dumą zaprezentować liczne certyfikaty, będące dowodem kompetencji laboratorium.

  •  Certyfikat GEDNAP 48 i 49 wydany przez Niemieckie Stowarzyszenie genetyki Sądowej
  •  Certyfikat ISFG (ang. International Society for Forensic Genetics)
  •  Zaświadczenie o wpisie do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL)

Badania wykonywane są zgodnie z normami jakości 17025. Oznacza to, że każdy etap pracy w laboratorium jest wykonywany i nadzorowany zgodnie z kryteriami regulowanymi przez tę normę.

Najczęściej szukane badania

Znajdź najlepsze laboratorium
Znajdź laboratorium