ALAB Laboratoria

Warszawa

Informacje ogólne o ALAB Laboratoria

Pracownia Genetyki ALAB laboratoria Sp. z o.o. to nowoczesne laboratorium diagnostyczne oferujące badania z zakresu biologii molekularnej oraz genetyki człowieka. Wysokie kwalifikacje personelu o wykształceniu w zakresie mikrobiologii , biotechnologii oraz analityki medycznej pozwalają na profesjonalne i rzetelne podejście do każdego wykonywanego przez nas badania. Posiadamy kompetencje potwierdzone certyfikatami do wykonywania badań w dziedzinie biologii molekularnej.

Dla bezpieczeństwa i wygody pacjentów

Stosowane wyposażenie jest nadzorowane i posiada stosowne certyfikaty. W ramach nadzoru wyposażenie corocznie podlega wzorcowaniu w laboratoriach wzorcujących, posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Metody badawcze stosowane w laboratorium charakteryzują się wysoką czułością i swoistością. Umożliwiają one wykrywanie materiału genetycznego zarówno wirusów, jak i bakterii, a także oznaczenie polimorfizmu sekwencji DNA człowieka.

Laboratorium współpracuje z wieloma laboratoriami genetycznymi zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Większość uzyskanych wyników dostępna jest drogą elektroniczną, on-line za pośrednictwem strony internetowej www.alablaboratoria.pl, z zachowaniem kryteriów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych.
Samodzielne pobranie wyniku jest możliwe w chwili jego zatwierdzenia i złożenia certyfikowanego podpisu elektronicznego przez diagnostę laboratoryjnego.

Pracownicy zatrudnieni w laboratorium przestrzegają zasad profesjonalizmu, etyki, obiektywizmu oraz pełnej poufności. Przebieg każdego badania jest dokładnie dokumentowany i archiwizowany. Laboratorium uczestniczy w programach zewnętrznej oceny jakości badań molekularnych organizowanych między innymi przez INSTAND (Niemcy) oraz LABQUALITY (Finlandia).

Prowadzona jest wewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości. W ramach tego systemu każda partia wykonywanych przez nas badań zawiera kontrolę dodatnią i ujemną, a poszczególne badania zawierają kontrolę wewnętrzną, co gwarantuje otrzymanie wiarygodnych i rzetelnych wyników. Badania odbywają się na nadzorowanym sprzęcie i certyfikowanych odczynnikach przeznaczonych do diagnostyki in vitro (CE – IVD). W laboratorium znajduje się wdrożony system zarządzania jakością zgodnie z międzynarodową normą ISO 9001. Poza tym kompetencje techniczne są potwierdzone poprzez uzyskanie certyfikatu akredytacji na zgodność z normą PN – EN ISO 15189 (norma ta określa wymagania dotyczące kompetencji oraz jakości dla laboratoriów medycznych), ponad to pracujemy zgodnie ze standardami jakości zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006r. (Dz. U. Nr 61, poz. 435 z póź.zm.).

Najczęściej szukane badania

Znajdź najlepsze laboratorium
Znajdź laboratorium